مهندس مجید کیانپور

مهندس مجید کیانپور

مدرس ارشد


  • بنیانگذار و مدیرعامل شرکت تجربه شاپرک آبی
  • مدرس تایید صلاحیت شده  Leadership Challenge از موسسه wiley
  • دارای مدرک Leadership  از دانشگاههای Ashridge و Hult
  • دانش آموخته  MBA از دانشگاه آمریکایی Hult
  • مدیر سابق منابع انسانی شرکت آلمانی هنکل
  • مدیر سابق آموزش شرکت فرانسوی Total